HÀNG NỘI ĐỊA

Số 14 Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội

Bán hàng: 0985 933 325

TV Kỹ thuật: 0948 56 57 99

nồi cơm sanyo

Giá: 1.500.000 VND
Model: sanyo 1l | Mã hàng: 1233